Dec 6, 2019   2:32 p.m. Mikuláš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Title of topic in English: Modification and characterization of poly(2-oxazolines) for biomedical applications
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.
Summary: Polyméry na báze poly(2-oxazolínov)predstavujú v súčasnosti sľubné materiály pre rôzne oblasti materiálovej a biomateriálovej vedy. Navrhovaná bakalárska práca bude zameraná na modifik8ciu poly(2-oxazolínov) liečivami a ich fyzikálno-chemickú charakterizáciu využívaním spektroskopických metód ako DLS, uvoľňovanie liečiv pomocou HPLC.Biologická chrakterizácia pripravených konjugátov bude zameraná na vyhodnotenie cytotoxicity. Konzultantom bakalárskej práce bude Ing. Monika Majerčíková, ktorá bude zastrešovať syntetickú časť bakalárskej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.