8. 12. 2019  1:25 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Názov témy anglicky: Modification and characterization of poly(2-oxazolines) for biomedical applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.
Abstrakt: Polyméry na báze poly(2-oxazolínov)predstavujú v súčasnosti sľubné materiály pre rôzne oblasti materiálovej a biomateriálovej vedy. Navrhovaná bakalárska práca bude zameraná na modifik8ciu poly(2-oxazolínov) liečivami a ich fyzikálno-chemickú charakterizáciu využívaním spektroskopických metód ako DLS, uvoľňovanie liečiv pomocou HPLC.Biologická chrakterizácia pripravených konjugátov bude zameraná na vyhodnotenie cytotoxicity. Konzultantom bakalárskej práce bude Ing. Monika Majerčíková, ktorá bude zastrešovať syntetickú časť bakalárskej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.