28. 1. 2020  8:36 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Název tématu anglicky: Preparation of nanoparticles based on poly(2-oxazolines) for controled drug delivery
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Abstrakt: Gradientové kopolyméry reprezentujú nové typy makromolekúl schopných tvoriť micelárne nanočastice. Ich vysoká stabilita v roztoku sa využíva pre transport málo rozpustných liečiv a liečiv s nízkou chemickou stabilitou. Táto bakalárska práca bude zameraná na štúdium roztokových vlastností vybraných gradientových kopolymérov, meranie veľkostí pripravených nanočastíc a štúdium koloidnej stability vo fyziologických médiách. Teoretická časť bakalárskej práce bude tiež zameraná na prehľad súčasných typov polymérov využívajúcich sa v kontrolovanom transporte liečiv a tiež prehľad prírodných liečiv pre liečbu zápalových a nádorových ochorení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.