Nov 20, 2019   12:29 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch. Vyhodnocovanie MRI dát volumetrickou metódo
Title of topic in English: In vivo magnetic resonance imaging in animal model. Quantification of MRI data by volumetry method
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na vyhodnotenie experimentálnych dát volumetrickou metódou z MRI na konkrétnej štúdii neurodegenerácie mozgu na potkanoch, pred a po aplikovaní terapie. Meranie a hodnotenie T2-vážených a difúzne vážených obrazov poskytujú rôzne druhy kontrastov, ktoré sa menia v súvislosti s meniacou sa štruktúrou mozgu vo vybraných mozgových regiónoch, pričom tieto MRI parametre odrážajú príslušné patologické zmeny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.