Feb 22, 2020   5:09 a.m. Etela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zobrazovanie magnetickou rezonanciou na patologickom mozgu potkana
Title of topic in English: Magnetic resonance imaging in the patological rat brain
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: MRI je v súčasnej dobe dominantnou zobrazovacou technikou v medicíne a vývoj tejto metódy sa veľmi rýchlo rozvíja o nové MRI parametre, ktoré poskytujú stále dokonalejší kontrast a s ním spojené nielen dokonalekšie morfologické a anatomické obrazy, ale aj informácie o difúznych a perfúznych tokoch v skúmanom orgáne. V experimentálnych modeloch by sme sa chceli zamerať na predklinickú diagnostiku mozgu v podmienkach simulovanej neurodegenerácie pomocou klasických parametrov T1 a T2 vážených obrazov, ako aj pomocou difúzne, (DWI), perfúzne (PWI) vážených obrazov ako aj zobrazeniach magnetickou susceptibilitou (SWI).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMATxA Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.