2. 4. 2020  23:18 Zita
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zobrazovanie magnetickou rezonanciou na patologickom mozgu potkana
Názov témy anglicky: Magnetic resonance imaging in the patological rat brain
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: MRI je v súčasnej dobe dominantnou zobrazovacou technikou v medicíne a vývoj tejto metódy sa veľmi rýchlo rozvíja o nové MRI parametre, ktoré poskytujú stále dokonalejší kontrast a s ním spojené nielen dokonalekšie morfologické a anatomické obrazy, ale aj informácie o difúznych a perfúznych tokoch v skúmanom orgáne. V experimentálnych modeloch by sme sa chceli zamerať na predklinickú diagnostiku mozgu v podmienkach simulovanej neurodegenerácie pomocou klasických parametrov T1 a T2 vážených obrazov, ako aj pomocou difúzne, (DWI), perfúzne (PWI) vážených obrazov ako aj zobrazeniach magnetickou susceptibilitou (SWI).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.