12. 12. 2019  7:14 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Názov témy anglicky: Biodegradable polymer blends based on renewable sources with organic additives
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Feranc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Feranc, PhD.
Abstrakt: V rámci bakalárskej práce sa bude sledovať vplyv organických aditív na fyzikálno-mechanické, reologické, termické, spracovateľské charakteristiky a morfologickú štruktúru zmesí na báze biodegradovateľných polymérnych materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43786_4I Procesy spracovania polymérov