9. 12. 2019  1:11 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Názov témy anglicky: Biodegradable blends based on renewable resources
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na vývoj biodegradovateľného materiálu NONOILEN 2.generácie. V rámci práce sa bude vyhodnocovať vplyv sledovaných parametrov na vlastnosti materiálu metódou plánovaného experimentu, a rovnako tak sa bude analyzovať mechanizmus vplyvu vybranej zložky na vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.