Nov 14, 2019   1:48 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prehľad metód na výpočet difúzneho koeficientu
Title of topic in English: Review of the methods to calculate diffusion coeficient
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Summary: Pohyb častíc v látke pod vplyvom gradientu koncentrácie (difúzia) je klasickým prejavom pohybu a vzájomných zrážok častíc látky. Difúzia je základom popisu mnohých makroskopických vlastností látok v plynnom, kvapalnom a dokonca aj pevnom skupenstve. Jej konkrétna hodnota je ovplyvnená viacerými faktormi, ktoré majú rozličnú dôležitosť za rozličných podmienok. Dôsledkom toho je existencia rôznych metód na výpočet difúzneho koeficientu, ktoré sa líšia výpočtovou náročnosťou aj prijatými zanedbaniami. Cieľom práce je poskytnúť ucelený prehľad, porovnanie metód a odporúčané využitie v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.