24. 2. 2020  6:18 Matej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Názov témy anglicky: Biodegradable polymer blends based on renewable sources and their biodegradability
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Abstrakt: Sledovať sa bude zloženie zmesi na výslednú biologickú rozložiteľnosť fóliových materiálovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.