Dec 14, 2019   11:15 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Title of topic in English: Bioactive compounds of sea buckthorn in different stages of ripeness and their enzymatic treatment
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá skúmaním bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides) v rôznych štádiách zrelosti pred a po technologickom spracovaní. Na skúmanie bioaktívnych látok s antioxidačným účinkom budú použité viaceré metódy: stanovenie celkového obsahu polyfenolov a flavonoidov, kyseliny L-askorbovej, rutínu a kvercetínu, ako aj antioxidačná a radikál-zhášajúca aktivita. V rakytníkových bobuliach bude experimentálne overená aplikácia enzýmu na zníženie obsahu asparagínu ako hlavného prekurzora tvorby akrylamidu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.