Dec 7, 2019   2:25 a.m. Ambróz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Title of topic in English: Enzymatic treatment of cereals as a tool of prevention from acrylamide formation
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá skúmaním podmienok aplikácie asparaginázy na cereálne suroviny (raž, ovos, tritikale) ako účinného spôsobu prevencie tvorby nežiaduceho akrylamidu. Budú skúmané základné prekurzory akrylamidu (aminokyseliny a sacharidy) a zmena ich zastúpenia po aplikácii asparaginázy za rôznych podmienok teploty, vlhkosti, doby inkubácie a koncentrácie enzýmu. Na stanovenie obsahu prekurzorov budú využité metódy kvapalinovej chromatografie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.