12. 12. 2019  22:33 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Název tématu anglicky: Stereoselective synthesis of novel spiroindolizidinols
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
Abstrakt: Dihydrofuroindolizidinóny, tricyklické systémy s atómom dusíka, predstavujú atraktívne intermediáty, ktoré umožňujú syntézu rôzne substituovaných indolizínov - neprírodných analógov alkaloidov. V diplomovej práci bude študovaná stereoselektívna dihydroxylácia hexahydrofuro, resp, tetrahydrofuro[2,3-f]indolizidinónu, ako aj syntéza nových typov polyhydroxylovaných spiroindolizidínov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.