14. 11. 2019  9:40 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Názov témy anglicky: Stereoselective synthesis of novel spiroindolizidinols
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Šafař, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Šafař, CSc.
Abstrakt: Dihydrofuroindolizidinóny, tricyklické systémy s atómom dusíka, predstavujú atraktívne intermediáty, ktoré umožňujú syntézu rôzne substituovaných indolizínov - neprírodných analógov alkaloidov. V diplomovej práci bude študovaná stereoselektívna dihydroxylácia hexahydrofuro, resp, tetrahydrofuro[2,3-f]indolizidinónu, ako aj syntéza nových typov polyhydroxylovaných spiroindolizidínov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.