26. 1. 2020  12:25 Tamara
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Totálna syntéza heterokornolu D
Názov témy anglicky: Total Synthesis of Heterocornol D
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Markovič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Markovič, PhD.
Abstrakt: Prírodná látka heterokornol D bola izolovaná v roku 2012. Jeho štruktúra je podobná s prírodnou, biologicky aktívnou látkou heterokornolom C a vo svojej štruktúre taktiež obsahuje pent-4-én-2,3-diolovú časť, ktorá sa vyskytuje vo veľkom počte biologicky aktívnych látok s antimykotickou aktivitou. Doposiaľ nebola uskutočnená žiadna totálna syntéza Heterkornólu D ani určená jeho absolútna konfigurácia. Na syntézu heterokornolu D sme navrhli dve syntetické cesty. V prvej ceste sme využili PdII – katalyzovanú alkoxykarbonyláciu, ktorá je kľúčovým krokom tejto stratégie. V druhej syntetickej ceste sme využili ako kľúčový krok Sonogashirov kapling.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.