Dec 14, 2019   11:22 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Totálna syntéza heterokornolu D
Title of topic in English: Total Synthesis of Heterocornol D
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Markovič, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Markovič, PhD.
Summary: Prírodná látka heterokornol D bola izolovaná v roku 2012. Jeho štruktúra je podobná s prírodnou, biologicky aktívnou látkou heterokornolom C a vo svojej štruktúre taktiež obsahuje pent-4-én-2,3-diolovú časť, ktorá sa vyskytuje vo veľkom počte biologicky aktívnych látok s antimykotickou aktivitou. Doposiaľ nebola uskutočnená žiadna totálna syntéza Heterkornólu D ani určená jeho absolútna konfigurácia. Na syntézu heterokornolu D sme navrhli dve syntetické cesty. V prvej ceste sme využili PdII – katalyzovanú alkoxykarbonyláciu, ktorá je kľúčovým krokom tejto stratégie. V druhej syntetickej ceste sme využili ako kľúčový krok Sonogashirov kapling.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.