Feb 18, 2020   2:27 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh technológie NFC
Title of topic in English: NFC technology design
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je spracovať problematiku bezdrôtovej komunikačnej technológie NFC (Near Field Communication). Všeobecný popis NFC, princíp funkčnosti, využitie NFC, porovnanie výhod a nevýhod s ostatnými bezdrôtovými technológiami (Bluetooth, Wi-Fi a pod.), ako používať NFC, bezpečnosť technológie a história tohto pojmu. Spomenutá bude aj technológia RFID, kde popíšem princíp a frekvenčné pásma, na ktorých RFID funguje a jeho porovnanie s NFC. A na záver práce je spomenuté programovanie NFC tagu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-TLK TelecommunicationsB-TLK-TSS Telekomunikačné systémy a siete

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.