18. 11. 2019  11:00 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovy
Názov témy anglicky: Design and Verification of Tuned Mass Damper for High-Rise Building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Abstrakt: Návrh zariadenia (tuned mass damper) na redukciu vibrácií pozostávajúci z určenia hlavných charakteristík tlmiča - hmotnosti, tuhosti, tlmenia a návrhového relatívneho premiestnenia medzi budovou a tlmičom. Súčasťou práce bude aj koncepčný návrh vertikálneho nosného systému vysokej budovy - jadro a stĺpy. Pri dispozičnom riešení najvyšších podlaží vyriešiť umiestnenie tlmiaceho zariadenia. Vypracovanie numerického modelu budovy a tlmiča, prípadne testovacieho experimentálneho modelu v mierke. Overenie účinnosti systému - Výpočet dynamických účinkov pred a po použití tlmiaceho zariadenia a návrh detailov jeho konštrukcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.