15. 12. 2019  6:14 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Riadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoru
Název tématu anglicky: Control of robotic arm model based on image processing of workspace
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte možnosti riadenia robotického ramena na základe spracovania obrazu kamery 2. Navrhnite model robotického ramena s využitím komponentov stavebnice BIOLOID 3. Realizujte návrh robotického ramena a koncového efektora 4. Navrhnite a implementujte algoritmus riadenia modelu ramena na základe spracovania obrazu pracovného priestoru 5. Overte funkčnosť navrhnutého riešeniaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.