12. 11. 2019  17:54 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie modelu robotického ramena na základe spracovania obrazu manipulačného priestoru
Názov témy anglicky: Control of robotic arm model based on image processing of workspace
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte možnosti riadenia robotického ramena na základe spracovania obrazu kamery 2. Navrhnite model robotického ramena s využitím komponentov stavebnice BIOLOID 3. Realizujte návrh robotického ramena a koncového efektora 4. Navrhnite a implementujte algoritmus riadenia modelu ramena na základe spracovania obrazu pracovného priestoru 5. Overte funkčnosť navrhnutého riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.