20. 11. 2019  13:41 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Názov témy anglicky: Analysis and improvement of the production performance of a robotic workstation dedicated to the production of measuring devices for the BK polymer
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.
Abstrakt: 1.Prehľad teoretických poznatkov v oblasti robotizácie výroby a optimalizácie výrobného procesu 2.Analyzovať súčasný stav procesov robotickej linky za pomoci metodik VSM (value stream mapping) 3.Navrhnúť možné zlepšenia výrobného procesu, zníženia cyklových časov, zníženie plytvania 4.Vyhodnotiť prínosy zlepšení z pohľadu výšky potrebných finančných prostriedkov na implementáciu a celkovej náročnosti implementácie 5.Implementovať vybraté zlepšenia do výrobného procesu robotickej montážnej linky 6.Zhodnotenie výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.