15. 12. 2019  19:24 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Generovanie kľúčových slov pre množiny dokumentov
Názov témy anglicky: Generating keywords for document sets
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Abstrakt: Téma určuje študentovi oboznámiť sa s rozličnými štatistickými modelmi pre prácu s dokumentmi a informáciami. Zvlášť napríklad štatistický model LDA, alebo inverzný dokumentový index TF-IDF, ktoré pomáhajú s identifikáciou určitej významnosti slov v dokumentoch. Dnes mnohé dokumenty, verejne publikované, obsahujú aj kľúčové slová, avšak z historického hľadiska, existujú dokumenty, ku ktorým nemáme kľúčové slová. V tomto smere je možné očakávať zaujímavé výsledky a experimenty študenta v tejto téme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.