Nov 21, 2019   11:10 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Predikcia hodnotiacich známok z textu hodnotenia
Title of topic in English: Prediction of product review marks from review text
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Ján Mojžiš, PhD.
Summary: Študent v práci bude skúmať možnosti predikcie známok na základe textu hodnotení. K dispozícii sú dáta s recenziami produktov. Produkty majú svoje recenzie, súčasťou býva číselné ohodnotenie (známka), a tiež textový komentár. Úloha je, s použitím metód spracovania dát, predikovať číselnú známku recenzie na základe daného textu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.