23. 1. 2020  10:22 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia parametrov navárania koróziivzrodných ocelí
Názov témy anglicky: Parameters optimisation of stainless steel deposition welding
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na vytváranie viacvrstvových návarov koróziivzdornej ocele. V dôsledku vplyvu tepla pochádzajúceho zo zvárania dochádza k mikroštruktúrnym zmenám. Cieľom práce bude štúdium štruktúrnych vlastností týchto viacvrstvových návarov ako aj sledovanie zmien mikrotvrdosti naprieč jednotlivými návarmi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.