Nov 14, 2019   2:57 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatická aktualizácia firmvéru napájacích zdrojov z cloudového úložiska
Title of topic in English: New firmware download from cloud and auto update of firmware in power supply by embedded device
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Diplomová práca sa zaoberá návrhom vnoreného zariadenia na aktualizáciu firmvéru napájacích zdrojoch firmy Bel Power Solutions cez CAN zbernicu s využitím cloudu. Po pripojení zariadenia na spoločnú CAN zbernicu s napájacím zdrojom dôjde k automatickému zisteniu firmvéru v napájacom zdroji a porovnaniu s poslednou aktuálnou verziou dostupnou na cloudovom úložisku. V prípade novšej verzie si zariadenie stiahne aktuálnu verziu na SD kartu a následne zaktualizuje firmvér v zariadení cez proprietárny CAN protokol. Úlohy: 1. Výber mikroprocesora a návrh hardvéru 2. Komunikácia s vybraným napájacím zdrojom od Bel Power Solutions cez CAN 3. Pripojenie na cloud a stiahnutie aktuálnej verzie firmvéru pre vybraný napájací zdroj do lokálnej pamäti 4. Implementácia nahratia nového firmvéru do vybraného napájacieho zdrojaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.