25. 1. 2020  2:19 Gejza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Název tématu anglicky: Electrochemical monitoring of the impact of the biological matrix on the interaction of selected nanomaterials with biomacromolecules
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Abstrakt: 1. Príprava biosenzora a výber látok 2. Modelové interakcie v tlmivom roztoku 3. Aplikácie na vzorky Nanomateriály sú látky s výraznými špecifikami vzhľadom na ich rozmery, zloženie a tým dané prejavy, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v medicíne, inžinierskej výrobe, kozmetike, analytickej chémii a inde. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii, produkcii a špecifikácii. Vďaka svojím malým rozmerom môžu interagovať s rôznymi biomakromolekulami a spôsobovať ich poškodenie alebo degradáciu. Cieľom práce je vyšetrenie možnosti elektrochemickej detekcie tejto interakcie a vplyv biologickej matrice na daný proces.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.