Dec 15, 2019   4:10 a.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Title of topic in English: Electrochemical monitoring of the impact of the biological matrix on the interaction of selected nanomaterials with biomacromolecules
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Summary: 1. Príprava biosenzora a výber látok 2. Modelové interakcie v tlmivom roztoku 3. Aplikácie na vzorky Nanomateriály sú látky s výraznými špecifikami vzhľadom na ich rozmery, zloženie a tým dané prejavy, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v medicíne, inžinierskej výrobe, kozmetike, analytickej chémii a inde. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii, produkcii a špecifikácii. Vďaka svojím malým rozmerom môžu interagovať s rôznymi biomakromolekulami a spôsobovať ich poškodenie alebo degradáciu. Cieľom práce je vyšetrenie možnosti elektrochemickej detekcie tejto interakcie a vplyv biologickej matrice na daný proces.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.