19. 1. 2020  2:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Elektrochemické sledovanie vplyvu biologickej matrice na interakciu vybraných nanomateriálov s biomakromolekulami
Názov témy anglicky: Electrochemical monitoring of the impact of the biological matrix on the interaction of selected nanomaterials with biomacromolecules
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Abstrakt: 1. Príprava biosenzora a výber látok 2. Modelové interakcie v tlmivom roztoku 3. Aplikácie na vzorky Nanomateriály sú látky s výraznými špecifikami vzhľadom na ich rozmery, zloženie a tým dané prejavy, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v medicíne, inžinierskej výrobe, kozmetike, analytickej chémii a inde. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii, produkcii a špecifikácii. Vďaka svojím malým rozmerom môžu interagovať s rôznymi biomakromolekulami a spôsobovať ich poškodenie alebo degradáciu. Cieľom práce je vyšetrenie možnosti elektrochemickej detekcie tejto interakcie a vplyv biologickej matrice na daný proces.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.