20. 1. 2020  7:43 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Názov témy anglicky: Comparison of the properties of different types of hydrotalcites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Abstrakt: Hydrotalkity sa v súčasnosti používajú ako pokročilé plnivo do polymérov, ale sú aj sľubným materiálom na odkyslenie archívneho papiera. V práci sa budú porovnávať vlastnosti vyrobených, modifikovaných hydrotalkitov (hustota, veľkosť častíc, špecifický povrch, pórovitosť, kyslosť, zásaditosť...) s komerčne dostupnými hydrotalkitmi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova