Nov 17, 2019   2:12 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie vlastností rôznych hydrotalkitov
Title of topic in English: Comparison of the properties of different types of hydrotalcites
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Summary: Hydrotalkity sa v súčasnosti používajú ako pokročilé plnivo do polymérov, ale sú aj sľubným materiálom na odkyslenie archívneho papiera. V práci sa budú porovnávať vlastnosti vyrobených, modifikovaných hydrotalkitov (hustota, veľkosť častíc, špecifický povrch, pórovitosť, kyslosť, zásaditosť...) s komerčne dostupnými hydrotalkitmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education