22. 11. 2019  21:59 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúl
Názov témy anglicky: Characterization of the selected biomacromolecules by electrochemical methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt: Biomakromolekuly (polysacharidy atď.) patria medzi významné látky, ktoré v poslednej dobe v oblasti výskumu venuje značná pozornosť. Cieľom tejto práce bude charakterizovať vybrané biomakromolekuly (napr. zvyšky kys. hyaluronová) pomocou elektrochemických metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.