16. 12. 2019  2:43 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis
Názov témy anglicky: Student contest Multicomfort Paris - St. Denis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Juraj Hermann
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Juraj Hermann
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce bude v súlade s podmienkami medzinárodnej študentskej súťaže navrhnúť v riešenom území sociálne bývanie, materskú školu a základnú školu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.