12. 12. 2019  1:09 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava
Názov témy anglicky: Refurbishment of the existing buildings and design of new building of the University Hospital Stare Mesto Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Juraj Hermann
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Juraj Hermann
Abstrakt: Témou diplomovej práce bude revitalizovať areál Fakultnej nemocnice Staré Mesto v Bratislave s doplnením nových objektov v kontexte bezprostredného urbanistického okolia riešeného areálu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.