25. 1. 2020  5:48 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rezidencia prezidenta SR
Názov témy anglicky: Residence of the President of Slovak republic
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Iľja Skoček
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Fakulta architektúry
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. arch. Iľja Skoček
Abstrakt: Navrhnite rezidenciu prezidenta SR v zmysle podmienok študentskej súťaže XELLAObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.