21. 2. 2020  11:33 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkam
Názov témy anglicky: Relationship of environmental microscopic fungi from steamed cheese manufactures to disinfectants
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Abstrakt: Izolácia a identifikácia mikroskopických húb z prostredia manufaktúrnych výrob parených syrov, kvalitatívna a kvantitatívna analýza komplexnej vzdušnej mykobioty. Testovanie účinnosti tradičných a nových dezinfekčných látok na jej vybraných zástupcov podľa platných noriem. Interpretácia výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.