18. 11. 2019  23:27 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov
Názov témy anglicky: Mycotoxin profile of indoor fungi from traditional Slovak steamed cheese manufactures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Elena Piecková, PhD.
Abstrakt: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza mykobioty vnútorného prostredia remeselných výrobní tradičných parených syrov na severnom Slovensku. Teoretická štúdia o doteraz známych mykotoxínoch a iných toxických metabolitoch izolátov. Skríning vybraných izolátov na produkciu známych mykotoxínov metódou tenkovrstvovej chromatografie. Intepretácia výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.