19. 11. 2019  8:16 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Názov témy anglicky: Reconstruction of cultural house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Abstrakt: Úlohou tejto práce je navrhnúť rekonštrukciu kultúrneho domu jeho parteru s príslušenstvom v centra mesta Lučenec. Miestom je súčasný objekt kultúrneho domu s rozsiahlym zeleným priestranstvom okrem nápaditého typologického rozloženia jednotlivých funkcií a priestorov je dôležité nájsť primeranú architektonickú odpoveď na jestvujúce merítko súčasnej zástavby.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.