28. 5. 2020  10:01 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Názov témy anglicky:
Reconstruction of cultural house
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Úlohou tejto práce je navrhnúť rekonštrukciu kultúrneho domu jeho parteru s príslušenstvom v centra mesta Lučenec. Miestom je súčasný objekt kultúrneho domu s rozsiahlym zeleným priestranstvom okrem nápaditého typologického rozloženia jednotlivých funkcií a priestorov je dôležité nájsť primeranú architektonickú odpoveď na jestvujúce merítko súčasnej zástavby.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.