Jan 19, 2020   6:53 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Akútny vplyv σ-opioidných receptorov na excitabilitu buniek
Title of topic in English: Acute impact of σ-opioid receptors on cell excitability
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Natália Sedláčková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Natália Sedláčková, PhD.
Summary: Signálne dráhy v CNS sú spájané s aktiváciou opioidných receptorov a mechanizmy akými sú tieto dráhy regulované sú študované in vivo aj in vitro. Väčšina takýchto štúdii sa venuje analgetickému účinku ligandov opioidných receptorov. Zapojenie do fyziológie bolesti však nie je ich jediná úloha. Typ opioidných receptorov, ktorému sa budeme venovať sú σ-opioidné receptory. Ich ligandy sa tak stávajú potenciálnymi terapeutickými cieľmi pre vývoj nových psychofarmák. V našich experimentoch by sme sa zamerali na mechanizmy zmeny aktivácie Cav2.2 kanála prostredníctvom σ-opioidných receptorov v expresnom systéme. Na funkčnú analýzu použijeme elektofyziologickú metódu iónových prúdov, patch clamp v konfigurácii „z celej bunky“. Testovanú látku budeme aplikovať do blízkosti meranej bunky perfúznym systémom na báze gravitácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.