14. 11. 2019  7:04 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Revitalizácia parku v Rusovciach
Názov témy anglicky: Revitalization of the park in Rusovce
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Timea Petrová
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Timea Petrová
Abstrakt: Vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stav areálu parku sa záverečná práca venuje jeho revitalizácií. K zatraktívneniu priestoru okolia kaštieľa v Rusovciach sa štúdia venuje prinavráteniu reprezentatívnej funkciu parku. Fauna a flóra parku je veľmi rozmanitá a preto sa štúdia zameria na podrobné analýzy areálu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.