25. 1. 2020  7:11 Gejza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Název tématu anglicky: Automate assembly and drawing creation with PTC Creo Parametric CAD software
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Abstrakt: 1. Analýza súčasného stavu v oblasti generovania výkresov a zostáv pomocou CAD softvéru 2. Návrh riešenia automatickej tvorby zostáv a výkresov pomocou PTC Creo Parametric 3. Testovanie navrhnutého riešenia 4. Zhodnotenie návrhuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.