19. 11. 2019  23:30 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia riadenia stohovacej jednotky prostredníctvom PLC v priemyselnom podniku
Názov témy anglicky: Implementation of stacking machine by PLC in Industrial Company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcel Nikmon
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcel Nikmon
Abstrakt: 1. Analyzujte problémovú oblasť. 2. Vypracujte katalóg požiadaviek. 3. Navrhnite riadenie stohovacej jednotky. 4. Implementujte vami navrhnuté riadenie 5. Testujte vami navrhnuté riešenie. 6. Zhodnoťte výsledky návrhu a testovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.