22. 11. 2019  15:45 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh mobilného pracoviska s kolaboratívnym robotom UR pre manipuláciu s plastovými výrobkami v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Názov témy anglicky: Design of mobile workplace with collaborative robot UR for manipulation with plastic products at BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá návrhom mobilného kolaboratívneho pracoviska , ktoré bude slúžiť pre manipulovanie s dvoma typmi plastových polotovarov a po procese montáže infračerveným zváraním pre odoberanie hotového výrobku. Študent by mal zvládnuť prácu v CAD prostredí a simulačnom softvéri Process Simulate. Cieľom je navrhnúť mobilnú platformu a jednotlivé zásobníky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.