Dec 11, 2019   10:26 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
Title of topic in English: Recombinant Hydroperoxid Lyase Production and Application to Aroma Production
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na fermentačnú prípravu hydroperoxidlyázy a následný scale-up jej produkcie. Pripravený biokatalyzátor bude využitý na syntézu bioaróm v rámci kaskády lipoxygenázy. V prvej časti bude vyhotovená literárna rešerš zhodnocujúca aktuálny stav problematiky. V druhej, experimentálnej, časti bude optimalizovaná produkcia samotného enzýmu ako aj jeho využitie na syntetické účely.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-BIOTE BiotechnologyI-BIOTE-BIO biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.