29. 2. 2020  5:04 Radomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Numerická simulácia a experimentálna verifikácia teplotných polí v procese zvárania elektrónovým lúčom
Názov témy anglicky: Numerical simulation and experimental verification of temperature fields in the process of electron beam welding
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Stručne opíšte princíp a výhody procesu zvárania elektrónovým lúčom. 2. Vypracujte prehľad prístupov k matematickému modelovaniu procesov zvárania elektrónovým lúčom. 3. Vypracujte simulačný model procesu zvárania plechov z vysokopevnej ocele elektrónovým lúčom. 4. Realizujte experimentálne meranie teplôt v procese zvárania elektrónovým lúčom. 5. Porovnajte výsledky numerických simulácií a experimentálne nameraných teplôt.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.