14. 12. 2019  8:10 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Frézovanie ťažkoobrobiteľných materiálov
Názov témy anglicky: The milling of difficult-to-cut materials
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Tomáš Vopát, PhD.
Abstrakt: 1 Teoretická analýza v oblasti obrábania 2 Rezné nástroje, trvanlivosť rezných nástrojov a drsnosť povrchu pri obrábaní 3 Návrh a príprava experimentu 4 Vyhodnotenie výsledkov experimentu Poznámka: Táto praktická téma je vhodná najmä pre DPM, nakoľko si vyžaduje zapájanie študenta do vykonávaných experimentov na strojoch a prístrojoch v Centre excelentnosti 5-osového obrábaniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.