18. 11. 2019  1:45 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet PLA
Názov témy anglicky: Design and implementation of the educational aid for the PLA subject
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Németh, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Németh, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať edukačnú pomôcku pre predmet Programovateľné logické automaty. Student v rámci práce navrhne a vytvorí fyzický model križovatky, ktorý bude programovateľný pomocou PLC typu SIEMENS S7 - 300. Student k modelu taktiež vytvorí príručku pre programovanie daného modelu. Rezervované pre študenta: Matej HolickýObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.