15. 11. 2019  10:51 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia edukačnej pomôcky pre predmet LSR
Názov témy anglicky: Design and implementation of the educational aid for the LSR subject
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Németh, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Németh, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať edukačnú pomôcku pre predmet Logické systémy riadenia. Študentka v rámci práce navrhne a vytvorí programovateľnú vizualizáciu vybranej časti linky AFB, ktorá bude programovateľná pomocou PLC typu SIEMENS S7 - 300. Študentka k vizualizácii taktiež vytvorí príručku pre programátora s úlohami. Vizualizácia bude implementovaná v prostredí TIA Portal. Rezervované pre študentku: Daniela JurkasováObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.