30. 10. 2020  8:54 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Informačný systém pre firmu Formica
Názov témy anglicky:
Information system for the Formica company
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Németh, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Németh, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť a čiastočne implementovať informačný system pre vybranú firmu. Systém by mal zahŕňať aj funkcionality ako napr. správa kamerového system. Rezervované pre študenta: Bc. Dávid LukáčObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.