19. 2. 2020  1:53 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Etnologické múzeum Orava
Názov témy anglicky: Orava Ethnological Museum
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Abstrakt: Navrhnite etnologické Múzeum v zadanej časti lokality Oravská Priehrada, podľa zadaného lokalitného programu, v rozsahu Diplomovej práce. Zamerajte sa na zdôvodnenie a zdokumentovanie architektonického a hmotového návrhu, aplikáciu konštrukčného riešenia, aplikovanie prvkov trvalej udržateľnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.