9. 12. 2019  22:17 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zóna bývania a vybavenosti Paríž - Saint Denis
Názov témy anglicky: Housing and amenities zone Paris - Saint Denis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Abstrakt: Navrhnite zónu bývania a vybavenosti (škola, materská škola, kultúrna stavba) v časti Paríž - Saint Denis, v zmysle zadania medzinárodnej študentskej súťaže MCH 2019, v rozsahu určenom pre Diplomovú prácu. Zamerajte sa na vytvorenie a zdokumentovanie optimálneho vnútorného prostredia, podľa požiadaviek aplikovanej teórie "Multicomfort".Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.